Varför är singlar ointressanta?

Ofta har man säkert hört antingen sig själv säga, eller någon annan, att det är så frustrerande att man inte kan hitta någon partner när man är singel. Men det är också för att det faktiskt är så. Man är mindre intressant som singel, och när du sen är i ett förhållande så är du betydligt intressantare. Låt mig berätta varför.

Man tror nämligen att attraktion kan ha helt om ren härmning från oss människor av varandra. Om du är i ett förhållande har någon tagit steget före någon annan och godkänt dig. Det ger signaler till andra att du är bra och därför ökar intresset.

Ett gammalt påstående säger att en vigselring är ett säkert sätt att attrahera människor av motsatt kön. Och ja, det är i princip så det fungerar. Det är dessutom väldigt likt djurbeteende. Många hannar kan ställas framför en rad honor och visa upp sig, men alla honor visar ofta ett lågt intresse för alla till en början. Däremot när en hona först tar steget och väljer ut en hanne så kommer alla de andra honorna rusande även till honom – för han är godkänd. Det är ofta därför en hanne i en flock är ”förälder” till nästan alla avkommor i flocken. Men tack och lov har vi människor inte efterhärmat den delen…

I evolutionen har detta betytt mycket, åtminstone i djurriket. Man har alltid strävat efter att hitta den bästa partnern med de bästa tänkbara generna. Risken däremot har varit att någon valt någon med dåliga gener, och då tar alla andra efter misstaget, men det faktum att yngre individer tenderar att imitera de äldre tyder på att man ofta efterhärmar den som har störst erfarenhet. Men vad har då detta med oss människor att göra?

Enligt många studier där man gjort tester på kvinnor som får rangordna en fiktiv man utifrån hur attraktiv han verkade. Utseende har ofta haft en bidragande roll, men oftast har det handlat om hur andra kvinnor uppfattar mannen. Mannen bedömdes ganska tidigt som attraktiv så fort informationen om att många andra ser honom som attraktiv och är villiga att inleda ett förhållande. Om man däremot utelämnade de uppgifterna så ansågs han ofta betydligt mindre attraktiv. När sedan samma studier gjorts på män, men som ska rangordna en fiktiv kvinna, så har de inte alls visat samma beteende. Männen tyckte ofta att kvinnan blev mer intressant om andra män också var intresserade av henne, men det var ingen betydande skillnad.

Man anser ofta att kvinnor bör vara noggrannare i sitt val, eftersom det i evolutionen ofta har handlat mer om en investering i vem man har som partner. Däremot så har män mer kunnat kosta på sig att vara mindre noga, genom evolutionen.

Så ett tips för dig som är singel, speciellt man. Se till att ha på dig en ring så flockas andra runt dig. Däremot har du klabb när du sedan ska förklara att det helt enkelt inte är en vigselring. Men du kanske bara råkade sätta den på fel finger…

Annonser